Aanmelding / application Dorestad 2022

We zijn optimistisch en gaan uit van een tocht met de In Dubio van Hattem naar Blauwe Hand. Het aantal plekken is beperkt!

Voor aanmelding/for subscription:

  1. Download aanmeldingsformulier/application form
  2. Vul het formulier in / fill in the form
  3. Zend het/sent it to: tineke.bos@uittuk.nl
  4. De inschrijving wordt definitief, na ontvangst van volledig ingevuld formulier en betaling van €100 per persoon / The registration will only take effect after receipt of completed application form and €100 per person advance payment. Bankrekeningnummer / Bank account: IBAN NL87 RABO 01117982 64
Dorestad Raid  7-11 September 2022
Inschrijfformulier / Application form
Aandachtspunten 2022 / Attention Points 2022: Trektocht met In Dubio. Start Hattem. Einde in Blauwe Hand. Zondag auto’s en trailers ophalen in Hattem (bus voor chauffeurs is inbegrepen).  / Cruise with In Dubio. Start in Hattem. End in Blauwe Hand. Sunday collect cars and trailers in Hattem (transport of drivers by coach to Hattem is included). Voldoende drijfvermogen is verplicht! Sufficient buoyancy is mandatory!
De inschrijving wordt definitief, na ontvangst van volledig ingevuld formulier en betaling van €100 per persoon.  The registration will only take effect  after receipt of completed application form and €100 per person advance payment.
Naam boot / Name vessel
Type boot / Boat type
Maten van de boot (kruiphoogte gestreken mast en minimale diepgang)
Dimensions boat (height with lowered mast and minimum draught)
Hoogte (gestreken mast) /  height (lowered mast):                                   m Min diepgang / min draught :                       m
Email  / Email
Mobiel telefoonnummer / Mobile phone number
Noodnummer (contactpersoon) / Emergency number (contact person) 
Schipper /Captain
Bemanningsleden
Crew members
1. 2. 3.
4.
Aantal personen overnachting In Dubio / Z’eiland (€300 pp)
# Persons accomodation on board In Dubio / Z’eiland (€300 pp)
Geen plek meer! No place anymore!
Lakenset (€12,50) gewenst? / Sheets (12,50) required? nvt
Aantal personen overnachten eigen boot (€250 pp)
# Persons sleeping on board own vessel  (€250 pp)
 
Dieet wensen / Dietary requirements 
Overige bijzonderheden / Other comments 
Ik heb de algemene voorwaarden en de veiligheidsaanwijzingen gelezen en verklaar dat ik de voorwaarden aanvaard.
I have read the terms and conditions and the safety instructions and declare that I accept the terms and conditions
yes / no
Datum / Date