Inschrijven/Application Dorestad Raid 2019

Dit formulier kan niet digitaal ingevuld en verstuurd worden. This is not a digital working form.

Advies: kopieer en plak in bv Word, of scan. Please copy and paste, or scan.

Inschrijfformulier / Application form

De inschrijving wordt definitief, na ontvangst van volledig ingevuld formulier en overmaking van verschuldigde deelnemers bijdrage.
The registration will only take effect after receipt of completed application form and upon receipt of the registration fee.
Naam boot / Name vessel  
Type boot / Type of boat  
Maten van de boot (kruiphoogte gestrekenmast en minimale diepgang)
Dimensions boat (height with lowered mast and minimum draught)
hoogte / height

min diepgang / min draught

Email / Email  
Mobiel telefoonnummer / Mobile phone number  
Noodnummer (contactpersoon)
Emergency number (contact person)
 
Bemanningsleden
Crew members
1.
2.
3.
4.
Aantal personen overnachting In Dubio (€300 pp)
# Persons accomodation on board In Dubio(€300 pp)
 
Lakenset (€12,50) gewenst?
Sheets (€12,50) required?
ja / nee
yes / no
Aantal personen overnachten eigen boot (€250 pp)
# Persons sleeping on board own vessel (€250 pp)
 
Dieet wensen / Dietary requirements  
Overige bijzonderheden / Other comments  
   
Ik heb de algemene voorwaarden en de veiligheidsaanwijzingen gelezen en verklaar dat ik de voorwaarden aanvaard.
I have read the terms and conditions and the safety instructions and declare that I accept the terms and conditions
ja / nee
yes / no
Handtekening / Signature  
Datum / Date  
Ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar tineke.bos@planet.nl
Completed and signed application forms can be sent to: tineke.bos@planet.nl