Routes Dorestad raid

De Stichting Natuurlijk Varen en de Dorestad raid zijn in het leven geroepen en in leven gehouden door onder meer Hans Vandersmissen en door de jachtbouwers Arend Lambrechtsen en Bart Jan Bats. In 2005 is de eerste Dorestad raid gehouden. Hans Vandersmissen is in oktober 2009 onverwachts overleden.

In 2012 heeft een groep enthousiaste Raiders de organisatie op verzoek van Arend en Bart Jan overgenomen.

Overzicht verdeling in Nederland:

Noord-West Overijssel: 7

Friesland (incl. eindpunt in Groningen): 9

Noord-Brabant: 2

Groene Hart: 1

Overzicht gevaren Dorestad raids:

2023 Friesland, Oude Venen, zie kaartjes
Dag 1: Meinesloot – Wijde Ee
Dag 2: Wijde Ee – Langdeel
Dag 3: Himpens Wielen – Smalle Eesterzanding

2022 NW-Overijssel, Hattem -> Vollenhove: zie plattegrond.
Hattem – Reevediep.Reevediep – Kampen – Ganzediep – Goot – Zwarte Water – Kadoelermeer. Kadoelermeer – Blokzijl – Vollenhove – Giethoornsemeer – Beulaker – retour – Vollenhover kanaal nabij Valsche Trog.
Valsche Trog – Blokzijl – Vollenhove.

2021 Friesland, Heeg:  Voor de tweede keer rondtochten vanaf een vaste standplaats (Z’eiland Heegermeer, Heeg) i.v.m. Coronamaatregelen. Als accommodatie zowel de In Dubio als de kampeerboerderij. Vier tochten vanaf Heeg:

1. Rondtocht over het Heegermeer, de Yntemasloot, het Grote Gaastmeer, het Zandmeer, Gruns, Flakke Brekken, Ringwiel, Zandmeer, Grote Gaastmeer, It Piel en het Heegemeer.

2. Rondtocht over de Weisloot, de Idzegaasterpoel, de kanoroute “Ringweilgreft”, de Oudegaaster Brekken, het Sipkemeer, het Rietmeer, de Westhemster Opvaart, de Wiijmerts/Bolswarder zeilvaart, de Wijde Wijmerts en de Jeltesloot.

3. Rondtocht via de Jeltesloot, de Wijde Wijmerts, Draai, de Geeuw, de Woudvaart, de Witte Brekken, de Zwarte Brekken, Zoolsloot, de Nauwer Wijmerts, Tjerkesloot, de Ripervaart, de Weinsloot, de Wijde Wijmerts en de Jeltesloot.r

4. Kortere afsluitende rondtocht over de Jeltesloot, het Koevoordermeer, De Welle, de Nauwe Wijmerts en de Jeltesloot.

2020 Friesland, Heeg:  Ivm de Corona pandemie alle dagen vanaf de vaste ligplaats van de In Dubio, het Z’eiland in Heeg. Vier tochten:
1. (donderdag) Heegermeer – Gaastmeer – Grote Gaastmeer – Ringwiel – kanoroute Ringwielgreft – Idzegaaster Poel – Heeg.
2. (vrijdag) Woudsend – Slotermeer – Balk – retour, of naar keuze: Luts – Fluessen – Heeg.
3. (zaterdag) Jeltesloot – Langweerdervaart – Swarte Brekken – Wijde Wijmerts.
4. (zondag) Weisloot – Idzegaaster Poelen – Rintsiespoel – Palsepoel.

2019 Friesland, Akkrum -> Zoutkamp:  Akkrum  –  Paanster Ee – Folkertsloot – Wartena –  Leeuwarden – Oudkerk – Bartlehiem – Dokkum – Dokkumer Nieuwezijlen – Zoutkamp (trailers woensdag al naar Zoutkamp).

2018 Friesland, Akkrum -> Akkrum:  Akkrum , Goingarijpster Poelen – Langweerder Poelen – Skarster Rien – Tjeukemeer – Brandemeer – Slotermeer – Heegermeer – Grote Gaastmeer – Workummer Trekvaart – De Wimerts (Bolswarderzijlvaart) – Weinsloot – Swarte Brekken – Goingarijpster Poelen – Akkrum.

2017 NW Overijssel, Hattem -> Beulakker:  Hattem – Kampen – Ganzediep – Goot – Zwarte Water – Kadoelerbrug – Zwarte Water – Zwartsluis – Beulakerwijde – Dwarsgracht – Beulaker (trailers vrijdag opgehaald).

2016 Friesland, Woudsend -> Woudsend:  Woudsend – Hofmeer – Morra – Nije Feart – Workum – Lange Fliet – Oudega –  Woudsend (deels met Gudsekop).

2015 Friesland,  Akkrum -> Akkrum:  Akkrum – Princehof –  Wartena – Warga –  Irnsum – Akkrum – Terkaplester Poelen – Jentsje meertje – Terkaplester Poelen – Akkrum. (Gudsekop: Goingarijp – Akmarijp – Terkaplester Poelen).

2014 NW Overijssel,  Beulaker -> Beulaker:  Beulaker – Zwartsluis – Zwolle – Kampen – Zwartsluis – Belterwijde – Beulaker.

2013  Noord Brabant, Aalst -> Spieringsluis:  Aalst – Heusden – Nederhemert – Oostkil – Catharina Polder – Spieringsluis.

2012  Friesland/Groningen,   Leeuwarden -> Garnwerd:  Leeuwarden – Dokkumer Nieuw Zijlen – Schildhoek – Garnwerd.

2011  Friesland, Woudsend -> Eernewoude:  Woudsend  -Langweerder Wielen – Heerenzijl – Akkrum – Wijde Ee – Princenhof – Eernewoude.

2010  NW Overijssel, Friesland, Beulaker -> Oudega:  Beulakker – Driewegsluis – Brandemeer – Oudega (Aldegaster Brekken).

2009  Groene Hart, randstad, Kaag -> Kaag:  Kaag – Bilderdam – Amstelhoek – Nieuwkoop – Zwammerdam – Alphen – Wijde Aa – Kaag.

2008  Noord-Brabant, Niftrik -> Aalst:  Niftrik – Kerkdriel – Nederhemert N. – Aalst (Biesbosch niet gehaald wegens slecht weer).

2007  NW Overijssel, Deventer -> Giethoorn:  Deventer – Kampen – Zwartsluis – Beulakker – Giethoorn. (Twee slaapboten, geen succes)

2006  NW Overijssel, Deventer -> Ossenzijl:   Deventer – Kampen – Beulakker – Weerribben (Moddergat, Roomsloot, Hamsgracht, Vaarsloot) – Ossenzijl.

2005  NW Overijssel, Deventer – Beulaker: Deventer – Zwolle – Zwartsluis – Beulakker.