2014 Dorestad raid

Stoere zeilers zullen niet onder de indruk zijn als ze foto’s zien van de Dorestad raid 2014 – stoere roeiers wel. Drie dagen windstilte met pas op zondag een mooie bries, daarvoor nog wel een enkele bui maar veel zon. Dat was het comfortabele weer waarin de afstand van 20-25 kilometer per dag afgelegd diende te worden. Zonder wind en motor, dus met roeispanen, wrikriem of zelfs jaaglijn. Enkelen hebben zich een stukje laten slepen, maar dat is verwaarloosbaar in het geheel. Op- en afstapplaats was Jachthaven Beulaker bij de Blauwe Hand. De eerste etappe eindigde nabij Zwolle in een verrassende inham van heIMG_3595t Zwarte Water, vlakbij de monding van de Overijsselse Vecht.
De tweede etappe eindigde met een gastvrij onthaal bij de legendarische werf Kroes tegenover Kampen aan de IJssel. Dit jaar met een nieuwe eigenaar die het oude erfgoed van prachtige overnaadse houten boten gelukkig koestert. En ons vol trots de historische werf liet zien. De laatste dag leidde ons langs prachtige slootjes, sommige zelfs te nauw om tIMG_3610e roeien. Zeilen kon pas op de laatste overnachtingsplek aan de Belterwijde, toen het eigenlijk niet meer nodig was. Derhalve een rustige roei-raid dit jaar, die in een geweldige sfeer is volbracht.

Het was de tiende Dorestad raid. Dat is gememoreerd met woorden op de zaterdagavond, maar ook met een ingegraveerde thermosfles en bekers voor alle deelnemers. En daar bovenop met een zeer gewaardeerd ingegraveerd gevuld glaasje als verrassingscadeau van een van de enthousiaste deelnemers (Luc), dit jaar met zijn al even enthousiaste zoon. Van hem een verhaal hieronder, en daaronder de tekst van het creatieve afsluitingslied. 

Luc:

In de 7e eeuw ontwikkelde in het midden van ons land een kleine nederzetting zich tot een groot handelscentrum. Dorestad. Er werd handel gedreven met groot succes. Zo kwamen de Noormannen de Rivier op om te handelen. In de 9e eeuw leidde dit tot een nieuw handelsinzicht van deze noorderlingen. Vanaf het jaar 834 kwamen ze wel wat halen, maar vergaten ze te betalen. Daarnaast hielden ze zich onledig met het stoken van vuurtjes en het beminnen van onze vrouwen. Daarom had ik wel naar Dorestad willen varen. Wat extra inkomsten zouden mij niet onwelkom zijn, en de vrouwen in het rivierengebied zijn zeer aantrekkelijk. Ik kan het weten, want ik heb mij zo een vrouw veroverd. Omdat de grote rivieren mijn thuiswater vormen, en ik dus gewend ben daar te zeilen, kan ik mij toch voorstellen dat voor de Dorestad Raid een wat veiliger vaarwater wordt gezocht. Daarom reis ik samen met Ruben, ook wel Larf genaamd, in ons oude Saabje met een Heron aan de trekhaak naar de Kop van Overijssel.

Het weer is schitterend en er staat een strak windje. Als we aankomen en de boot in orde maken blijk ik de stootwillen nog thuis onder de trap gelaten te hebben. De havenmeester van De Blauwe Hand leent me gelukkig 2 van die blauwe jongens zodat ik met een gerust hart naast een van de mooi gelakte boten van de Dorestadvloot kan afmeren. Het lek, dat ik in de Noorder Raid opliep, blijkt niet helemaal gedicht te zijn, maar het is zo klein dat we met een gerust gevoel aan de tocht kunnen beginnen

Op ons gemak roeien we naar de In Dubio waar we hartelijk worden ontvangen door Hanna en Leo. Tot mijn geruststelling blijk ik niet de enige te zijn die iets vergeten is. Er blijkt nog iemand de opgeblazen rubbers te zijn vergeten en een ander heeft wel de nieuw aangeschafte klamboe, maar niet de tent aan boord om onder te slapen.

In de loop van de avond verhalen we naar een idyllisch plekje net buiten de haven. Na bijgepraat te zijn, en een leuk thermosflesje net 2 kommen te hebben ontvangen, gaan we te kooi.

De volgende ochtend blijkt er van het mooie briesje van de vorige dag vrijwel niets over te zijn. We moeten zowel letterlijk als figuurlijk roeien met de riemen die we hebben. Hoewel we niet erg snel gaan, zeilen we toch en met een heerlijk zonnetje aan een blauwe hemel genieten we volop.

In de loop van de dag voegt zich een kleine motorboot met Sybren en Tineke aan de vloot toe. We dobberen gezamenlijk naar Zwartsluis waar we het Zwarte water op gaan. Er is iets meer wind en we zeilen lekker richting Hasselt. Net na Hasselt valt de wind weg en gaan we op de riemen. Op een mooi en rustig plekje liggen Leo en Hanna op ons te wachten.

Als we opstaan is er wel wind, maar ook nevel. Helaas Fret de sinne de wyn op. Roeien dus. Hoewel ik niemand, zeker Sybren, ongeluk wens ben ik (ik durf het bijna niet te zeggen) blij met zijn rugklachten. We worden namelijk samen met Willem naar Zwolle gesleept. Eenmaal op de IJssel hebben we gelukkig stroom mee. Anders was Kampen nooit bereikt. Bij de werf van Kroes, waar we een rondleiding krijgen, overnachten we. Als we ontwaken is er weer mist. Roeiend naar de sluis en dan via Ganzendiep en Goot naar het Zwarte Water. Weer ben ik blij met Tineke en Sybren, die ons opnieuw hele stukken slepen. HeDCIM100MEDIAt meest gruwelijke moment van de Raid is het bij windstil weer losgooien van de sleeplijn. Binnen Zwartsluis, waar een van de deelnemers zich een nieuw overhemd aanschaft omdat hij bang was dat hij stonk (ik rook niets) proberen we weer te zeilen. Pas aan het eind van de dag kwam er wind. We hebben echter tot dat moment al roeiend een prachtige tocht. Het voordeel van een klein bootje bewees zich doordat ik met twee riemen kon blijven roeien in de smalle slootjes. ’s Avonds heb ik me toch nog even Noorman gevoeld, door een bril, een telefoon en een mooie vrouw te roven. Ik denk, na dit kleine succes, aan een carrièrewijziging.

De laatste dag hebben we gelukkig nog lekker kunnen zeilen. Omdat we niet op pad hoefden om trailers te halen was er ruimschoots tijd voor een mooie tocht ter afsluiting van een windarme, maar mooie raid.

Op naar de 11e.

Het grote lied van de kleine bootjes

DorestadRaid 2014

(Op de melodie van ‘Tien kleine visjes’)

Achttien kleine bootjes, die gingen op Raid

Elk beleeft wat lief en leed:

1. Eentje heeft een hond aan boord en wat dat beestje weet.
Dat zullen wij helaas nooit horen, want hij is heel discreet.‘Aid, de DorestadRaid… (Goofy – Thomas Hart)

2. Een die aan zijn bootje menig stief kwartier besteedt
Zit hier nu heerlijk te genieten samen met zijn Margreet

‘Aid, de DorestadRaid… (Wuptem – Hans en Margreet Arends)

3. Een heeft voor dit clubje menig plannetje gesmeed
Hij is als voorzitter bescheiden, maar met recht Koning Raid

‘Aid, de DorestadRaid… (Nathia – Hans en Bertje Detmers)

4. Twee ervaren roeiers hadden kansen bij de vleet
Want aan zo’n windstille bedoening is die kunst goed besteed

‘Aid, de DorestadRaid… (Merlijn – Bob Maks en Tjalling Koopmans)

5. Deze stoere Friezen zijn heel rustig, maar je weet
Dat stille waat’ren diepe gronden hebben als je goed meet

‘Aid, de DorestadRaid… (Seil – Bonne Algera en Gert Ritmeester)

6. Al een tweetal jaren een lief paar bij deze raid
Versterken zij elkaar zingend en zij roeide bij de vleet

‘Aid, de DorestadRaid… (Poesjmiepoeljoe – Freek Furstner en Sara Pleyte)

7. D’enige die tien jaar trouw met Leo heeft geraidHoudt voor iedereen het hoofd koel en de koffie lang heet

‘Aid, de DorestadRaid… (Mousa – Janko Lindenbergh en Gerben Jan Sytsema)

8. Deze blauwe jongen is veel slimmer dan hij heetWaarom dit bootje zo miskennen, jongens is dat niet wreed?

‘Aid, de DorestadRaid… (Blue Noddy – Herman Peerdemann en Eliane Attinger)

9. Eentje doe van boten bouwen vrijwel alles weetKan daar ook mooi over vertellen, want zijn kennis is breed

‘Aid, de DorestadRaid… (Scarlett – Ben Ullings en Yvonne Haringa)

10. Een ‘s op blote voeten, die geen schoenzool ooit versleet,Maar maakt u zich vooral geen zorgen, verder vaart hij gekleed

‘Aid, de DorestadRaid… (Bevert – Lucas en Ruben Sluimer)

11. Een bepaalt de route en omdat hij dat goed deedMag hij dat volgend jaar vast weer doen voor een gloednieuwe raid

‘Aid, de DorestadRaid… (Gjoa – Onno van Sandick en Anneke van der Geest)

12. Een deed voor het eerst een keertje mee aan deze raidEn wie weet hoe zijn aluminiumen bootje nou heet?

‘Aid, de DorestadRaid… (Reul Iùil – Romeo van der Borch en Eric Albreghs)

13. Een die met zijn motorboot de regels overschreedHoeft voor een strafpunt niet te vrezen; fijn dat hij toch mee deed

‘Aid, de DorestadRaid… (Stirn – Sybren Kingma Boltjes en Tineke Bos)

14. Van één man is bekend dat hij zijn zeil wel eens vergeetMaar deze keer heeft hij eraan gedacht en vaart hij compleet

‘Aid, de DorestadRaid… (Seepaert – Willem Leopold)

15. Zelden zag ‘k ’n bootje dat zo strak door ’t water gleedEn jullie mogen eenmaal raden hoe dat bootje wel heet

‘Aid, de DorestadRaid… (GISwerk – Joost Engelen en Viola Spek)

16. Eentje heeft twee kleuren zeilen aan de mast gesmeedEn de diversiteit aan bootjes zo aanzienlijk verbreed

‘Aid, de DorestadRaid… (Annabelle – Hans Lemckert en Leo Mos)

17. Een stel liet de hond thuis, wat ons wel een beetje speet,Maar zij zijn met hun knappe baarden voor de Kaap’ren gereed

‘Aid, de DorestadRaid… (Struner – Dirk Branbergen en Joop Rikkers)

18. Eentje heeft geen zeilen, maar werkt zich toch in het zweetWant ’t is door hun briljante zorgen dat je steeds zo goed eet

‘Aid, de DorestadRaid… (In Dubio – Leo en Hannah Versloot)

… de DorestadRaid!!