Kenterdag 2015

Proeven met omslaan om er van te leren, besproken op de winterbijeenkomst 2015/2016. Film.