Dorestad raid 2014

Ingezonden foto’s deden mee aan de wedstrijd om de meest woeste foto van deze raid. Zie voor het resultaat ‘Geschiedenis’, Winterbijeenkomst 2015.

Foto’s: Dirk (10x, buiten mededinging…), Sara (41x), Joop (32x, buiten mededinging), Luc (1x), Eliane (19x), Onno (21x)