2015 Dorestad raid

IMG_5327De Dorestad raid heeft zichzelf in 2015 verwend met een verjongingskuur. En daar heeft zij van genoten. De grijsaards werden overlopen door (klein)kinderen, jong volwassenen en oudere volwassenen. Een opschudeffect van de sfeer zoals die bedoeld was – enthousiasme van oud én jong voor het avontuur een tocht te maken met wind- en spierkracht, met het comfort van slapen en eten op de ‘In Dubio’. Het nachtzeilen was niet eens meer aan de orde, de dag bood genoeg. Met als opvallende nieuwkomer de Westlander ‘Marie’, IMG_5238

de stoere deelname van de Wyldsjitter ‘Tjirk’, waarin pa en dochter,

IMG_5254

en in het weekend de 100 jaar oude aardappelaak ‘Gudsekop’, die met de nodige (jonge) bemanning door de slootjes wist te bomen en een goede leider was van het afsluitende admiraalzeilen op zondag (grote foto hierboven).

IMG_5329

De genoemde boten vind u ook onder de bootportretten, de Gudsekop bij de links. Onder ‘Film en foto‘ vindt u het filmpje – en vele foto’s. Bovendien: tijdens de raid is de ‘Elf’ gedoopt, te vinden bij de bootportretten.

Uit de ingekomen post: 

Beste Hans (voorzitter stichting NatuurlijkVaren)

Van de bemanningsleden van de Gudsekop hoor ik niets dan positieve en mijmerende verhalen over het afgelopen weekend: de bijzondere samensmelting, de ontspannen sfeer, de vloot van zelfgemaakte bootjes, het onverwacht prachtige weer, het warme welkom op de In Dubio. allemaal erg positieve herinneringen!

En vervolgens zie ik op jullie site de banner en het mooie verslag van de Raid; erg leuk!

Ik wil jou en je mede-natuurlijk vaarders, nogmaals bedanken voor het mooie weekend en de samenwerking. Wat de Gudsekop betreft voor herhaling, in welke vorm dan ook, vatbaar!

Hartelijke groet, ook namens Martijn en de overige bemanningsleden,

Matty

———————————–

Route Dorestad 2015

In verband met het aanhaken op vrijdagmiddag en meevaren op zaterdag en zondag van de Gudsekop bleven we dit jaar in en rond Akkrum.

In 2011 waren we ook naar Grouw en de Princehof.

Wo. 9/9/15

Boten te water en auto’s en trailers stallen bij Tusken de Marren, aan de Meinesloot in Akkrum
[Ulbe Twijnstrawei 31, 8491 CJ, Akkrum
0566-652789 ; Jelmer, € 8,- per boot, hellingen en stalling auto en trailer.]

Wo-avond vaart de In Dubio naar het zuid westen tot vlak na de hoogspanningslijn. ± 2km

Do 10/9

Via Akkrum, Nesker Sylroede, De Greft, naar Peanster Ie,
Lunch bij de Aegehoek
via Janssloot,Modderige bol of over de Sitebuoster Ie en de Kromme Ee/ Grytmansrak en Hooidammersloot naar de Grutte Krite, waar de In Dubio ligt.
Totaal ± 22 km

Vrij 11/9

Via de Ransleat, het Sanemar en de Lange Skeatten naar Wartena.
Over het Wartenster Wijd en de Langedeel richting Himpens.
Het akwaduct Langdeel rechts laten liggen en en bb uit naar Warga.
Door of om Warga naar de Wergaester Faert en het Eagumer Djip naar Tutsebrege. Lunch
Via de Neare Galle naar Grouw.
Door de Rechte en Kromme Grou naar Irnsum. De Boarn naar Oude Schouw.
Kromme Knilles – Akkrum- Meinesloot naar de In Dubio op de Terkaplester Poelen.
± 30 km

Vrij-avond ontvangst Gudsekop op de TerkaplsterPuollen

Za 12/9

Door de Heerenzijlbrug over de Goingagarypster Puollen en vrij varen naar de Gudsekop. (Prachtig tochtje door het Jouster Faertje / de Dolte / de Langsturte poel naar het Jentsje meertje)
Lunch
Door de keersluis bij Goingarijp.
(Daarna Reeuwijk race-systeem)
Lykfaert / Syltsjesleat / Lange Sleat en Wide Geau terug naar In Dubio op de Terkaplester Poelen.
± 20 km

Zo 13/9

Na schoonmaak In Dubio admiraalzeilen o.l.v. De Gudsekop op de TKP.
Om 12.30 uur weer door Meinesloot naar de helling.