Programma 2015

Alles onder voorbehoud van wind en spontane improvisatie! Iedere ochtend briefing met uitleg van de plannen van die dag.

Woensdag 9/9/15
Boten te water en auto’s en trailers stallen bij Tusken de Marren, aan de Meinesloot in Akkrum, Ulbe Twijnstrawei 31, 8491 CJ, Akkrum, 0566-652789 (Jelmer).

Woensdagavond vaart de In Dubio naar het zuidwesten tot vlak na de hoogspanningslijn. (± 2km)

Donderdag 10/9
Via Akkrum, Nesker Sylroede, De Greft, naar Peanster Ie, via Janssloot,Modderige bol etc naar Princehof en dan via Folkertsloot of de Geau.

Terug naar Peaster Ie. Of via het Sanemar en de Lange Sleatten naar Wartena. (Totaal ± 25 km)

Vrijdag 11/9
Afhankelijk van weer en wind:

  • via de Greft, de Nesker Sylroede en Akkrum naar Terkaplester Puollen (TKP) (± 12 km).
  • bij Zuidenwind : naar de Veenhoop en door de nieuwste vaarroute – het Polderhoofdkanaal en de Skipsleat, Nije Faert, Nydjip en de Boarn naar Akkrum en de TKP (± 28 km).
  • via Grouw, de rechte en de kromme Grou, Irnsum, Oude Schouw, Kromme Knilles en Akkrum, Meinesloot, (± 16 km).
  • Op donderdag varen naar Wartena, daar ergens overnachten en op vrijdag via Himpens naar Warga, door naar De Tuutze, Grouw, Irnsum, Oude Schouw naar de TKP (± 30 km).

Vrijdagavond ontvangst Gudsekop en van de opstappers van de ‘nieuwe generatie’ op de Terkaplster Puollen.

Zaterdag 12/9
Afhankelijk van weer en wind:

  • Via de Wijde Gouw, Lange Sleat, Akmarijp, Syltsjesleat, naar Broek, over de Noarder Alde Wei naar de Goaingarypster Puollen en via Heerenzijl terug naar TKP (± 20 km).
  • Door de Noarder Alde Wei naar Langweer en terug over de Kaai , Fammens Rakken, Jentsjemeer, Gudsekop –TKP (± 22 km).
  • Via Langweer naar de Swarte Brekken ,door de Broersloot naar de Houkesloot en via het Sneekermeer weer naar de TKP (± 30 km).
  • Vrij zeilen over Sneekermeer etc.

Zondag 13/9
Na schoonmaak In Dubio nog een rondje Puollen en dan weer door de Meinesloot naar de helling.

Kamperen B.v. bij Us Wetterpleats in Terhorne. Goede steigers aan het water. Busverbinding met Leeuwarden. Wij bieden een ophaalmogelijkheid per boot van Station Akkrum, dat is ongeveer 30 minuten varen van de TKP.