Wabberwyn

De Wabberwyn, voorheen Haewyk, is gebouwd in 1920 en is een Fryske Boerepream (nr. 32) van ca. 9 meter lang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een Fryske Boerepream is een platbodem die veel lijkt op een skûtsje, maar kleiner is en geen afgedekte laadruimte heeft. De praam werd in Friesland gebruikt voor het transport van goederen in de kleinste vaarten en slootjes naar afgelegen boerderijen, daar waar een skûtsje niet meer kon varen. Een uitgebreid wegennet bestond toen niet. De goederen waren onder meer levensmiddelen, melk(bussen), kleinvee, hooi, bagger en stront. Vooral de kleinere pramen van 9 meter waren geschikt voor het vervoer van hooi. In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is een model van een Fryske Boerepream te bezichtigen.

De Wabberwyn heeft dienst gedaan in de Haewyk, een inmiddels gedempte vaart aan het Heeger Meer, die toegang bood aan de hoeve Haewyk. De vaarten naar afgelegen boerderijen werden gedempt toen er meer wegen werden aangelegd. Met het dempen van de Haewyk is ook de Wabberwyn onder een dikke laag aarde begraven en pas decennia later weer opgegraven. Daarna heeft Wabberwyn dienst gedaan als woonbootje nabij het Heeger Meer.

In de negentiger jaren is het woonbootje door Fedde Mulder opgeknapt en in een staat teruggebracht zoals het nu is. Fedde heeft haar de naam ‘Haewyk’ gegeven naar de gelijknamige vaart en hoeve aan het Heeger Meer. Fedde verkocht de praam aan Camping en Jachthaven De Lutsmond in Balk. Daar heeft zij enkele jaren dienst gedaan in de verhuur. In 2012 is zij aangekocht door Jan de Rooij en Inge La Rivière. Zij hebben de Haewyk omgedoopt tot ‘Wabberwyn’, niet wetende van de geschiedenis van de praam en de naamkeuze door Fedde.

De Wabberwyn is een originele Fryske Boerepream. Zij draagt nummer 32 en is geregistreerd bij de Vereniging Fryske Boerepream. Deze vereniging komt voort uit de op 4 april 1996 opgerichte Stichting ‘De Fryske Boerepream’, die op 28 oktober 2002 is omgezet in een vereniging met dezelfde naam. Indien met de Wabberwyn wordt deelgenomen aan de door de vereniging georganiseerde zeilcompetitie moet de praam voldoen aan de klassevoorschriften. Indien niet met wedstrijdzeilen wordt meegevaren past zij in de recreatieklasse. Aan deze recreatieklasse kunnen alle pramen deelnemen. De enige voorwaarde is dat het een originele (geklonken) Friese Boerenpraam is. Vooralsnog worden er met de Wabberwyn geen wedstrijden gevaren binnen de Fryske Boerepream vereniging. De praam wordt wel zo veel mogelijk in originele staat behouden en onderhouden, waarbij de klassevoorschriften van de vereniging leidend zijn.

Met de Wabberwyn beleven we veel avonturen. We zeilen, jagen en (vaar)bomen en sinds enkele jaren is de Wabberwyn voorzien van 6 roeiriemen. We ontdekken met onze praam de kleinste slootjes, zolang het maar 2 meter breed en 30 cm diep is, en stilste plekjes. We varen met name in Noordwest Overijssel, Friesland, Reeuwijkse plassen en voorheen ook op de Neder-Rijn nabij onze vorige woonplaats Wijk bij Duurstede, en op tussenliggende wateren. De thuishaven van de Wabberwyn is vanaf 2019 Ronduite.

Jan de Rooij, Inge La Rivière