Winterbijeenkomst Natuurlijk Varen

Zondagmiddag 22 januari 2023

Dit jaar is het voornemen de bijeenkomst rond de replica van de Palingaak in Heeg te organiseren.

De Palingaak ligt eind december 2022 in IJlst voor onderhoud. Foto Piet Toering

We zijn welkom in zijn winterverblijf om 13.30 uur. De aak ligt dan overdekt in het water bij een werf aan Bûtlan 8 te Heeg. Na de bezichtiging vertrekken we naar hotel-restaurant de Watersport in Heeg, de Skatting 44, 5-10 minuten met de auto. Daar zal Maarten Stuurman, kapitein op de Palingaak, vanaf 14.30 uur iets over de aak en zijn geschiedenis vertellen.
Daarna, zoals gebruikelijk, een terugblik 2022 en een vooruitblik 2023.

Dit jaar willen wij wel graag dat jullie je aanmelden. Dat kan via het contactformulier. Bovendien vragen we een bijdrage van € 10,- per persoon, bij voorkeur te voldoen op rekeningnummer IBAN NL87 RABO 0111 7982 64 van Stichting Natuurlijk Varen, onder vermelding van ‘Winterbijeenkomst 2023’. Als je meer wil geven – graag, dat komt dan ten goede van de Palingaak.
Consumptie’s zijn voor eigen rekening, behoudens een welkomconsumptie met Friese koek.

Het is altijd een geslaagde afsluiting daarna met elkaar te eten. Ook dat kan in de Watersport, en daarvoor is reservering gewenst. Meld dat dus ook op het contactformulier! Het eten is uiteraard voor eigen rekening.

Wij hopen jullie te zien op zondag 22 januari 2023 om 13.30 uur aan de Bûtlan 8 in Heeg!