Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van kleine zeil- en roeiboten zijn inherente veiligheidsrisico’s verbonden. Alle deelnemers aan de Dorestad Raid nemen daaraan deel voor eigen rekening en risico. De organisatoren van de Dorestad Raid aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig letsel van deelnemers of schade aan hun boot of eigendommen. Deelnemers aan de Dorestad Raid zijn zelf aansprakelijk voor door henzelf aan andere deelnemers of derden toegebracht(e) schade of letsel.

1. Ik verklaar mij bewust te zijn van de inherente risico’s die aan het gebruik van kleine zeil- en roeiboten zijn verbonden en de bovenstaande verklaring te hebben gelezen en te onderschrijven.

2. Ik verklaar dan ook geheel voor eigen rekening en risico aan de Dorestad Raid deel te nemen en de organisatoren van de Dorestad Raid niet voor enig letsel of enige schade aansprakelijk te zullen stellen.

3. Ik verklaar dat ik voldoende ben voorbereid op en beschik over de vereiste vaarmanskunst voor veilige deelname aan de Dorestad Raid.

4. Ik verklaar dat mijn boot en bijbehorende uitrusting geschikt zijn voor veilige deelname aan de Dorestad Raid.

5. Ik verklaar dat ik alle vereiste maatregelen heb genomen om op veilige wijze aan de Dorestad Raid te kunnen deelnemen.

6. Ik verklaar al het bovenstaande mede namens mijn voltallige bemanning en ben daartoe door mijn voltallige bemanning gemachtigd.