Kenterdag 2015

ZELF REDZAAMHEID

Beste Raiders/Natuurlijk Vaarders,

We zijn al heel wat jaren bezig met evenementen zeilen en tochten maken en misschien wordt het tijd dat we eens een keer wat groter water opzoeken.

De vraag dringt zich dan naar voren, hoeveel vertrouwen heeft iemand in zijn boot om zo’n avontuur aan te gaan en vooral, ….waar is dat vertrouwen op gebaseerd?

Hoe goed kent iemand zijn boot eigenlijk?

Wat gebeurt er als ik omsla of volloop?

Hoe krijg ik mijn boot weer rechtop en krijg ik hem snel leeg?

Er komen heel veel vragen naar boven als je je zo’n situatie voorstelt.

We kunnen er eindeloos over filosoferen maar als je enige zekerheid wilt hebben, moet je dat in de praktijk toetsen.

En daarom, beste mensen, hebben we bedacht om ergens in augustus (dan is het water wat warmer) een Kenterproefdag te organiseren.

Organiseren is eigenlijk een te groot woord, want het plan is dat Herman en Eliane (Blue Noddy) en Hans en Margreet (Wuptem) dit hoe dan ook gaan doen en iedereen die geïnteresseerd is dan kan meedoen of alleen maar kijken of aanmoedigen of meehelpen.

De locatie zal jachthaven Hemmeland zijn (zie Waterland Raid).

De boot wordt daar tussen twee steigers gebonden en aan de mast omgetrokken in water van ongeveer 1.40 m diep met een zanderige bodem.

Er zal worden gemeten hoeveel oprichtende kracht er nog is bij 90 graden slagzij en als de boot vanzelf weer overeind komt dan is het de bedoeling dat de bemanning (in zeilkleding en met zwemvest) te water gaat en in de boot probeert te komen en weer leeg hoost.

Dit zal waarschijnlijk voor velen een ontnuchterende ervaring zijn, maar dan weet je in elk geval waar je aan toe bent en kun je eventueel in het vervolg maatregelen treffen.(bijv. permanent treden aan je spiegel of altijd een puts aan een lijn in de kuip, enz. enz )

Dit alles ten aanschouwen van een horde “beste stuurlui aan de wal”.

Het zal zonder twijfel voor veel hilariteit zorgen en veel gespreksstof.

Omdat er nogal wat tijd mee gemoeid zal zijn, willen we graag een indicatie hoeveel boten er komen.

Je kunt je bij mij opgeven, Hans Arends tel: 075 6281360 / 0646027567

Als je alleen komt kijken, ook graag een seintje.

Jullie begrijpen dat deze exercitie geheel voor eigen risico is en dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor eventueel ontstane schade.

Als er veel aanmeldingen komen, worden het misschien twee dagen, maar dat zien we wel.

We zijn erg benieuwd wie de handschoen opneemt !

 

Vooralsnog,   De vriendelijke groeten van Herman, Eliane , Margreet en Hans