Joukje

Joukje is een aluminium expeditiebootje van 6.65.
Ze is nog lang niet af, maar gelukkig al wel zover dat erin gezeild kan worden op de wateren rond Terschelling.
Het meedoen aan raids – expedities – is nog toekomstmuziek, maar wel een doel.
De nadruk van het ontwerp ligt echter op zeilen, niet zozeer op roeien of wrikken.

Het ontwerp, Schylinger 22 geheten, is een samenwerking van Arend Lambrechtsen en Harm Reinders.
Harm was verantwoordelijk voor het basisontwerp, Arend voor het reken-, en tekenwerk en samen hebben ze details uitgewerkt en de puntjes op de I gezet tijdens gedenkwaardige praatsessies met veel sterke koffie.
Het eerste casco is door Innovaar (Albert Idzinga) in elkaar gelast en de afbouw en het tuigen wordt door Harm in eigen beheer gedaan.
Het is onbekend wanneer ze helemaal klaar zal zijn, maar het maken van de reis is minstens zo leuk als de bestemming….

Er was een aantal (min of meer harde) uitgangspunten bij het ontwerp.

•    Onderhoudsarm en robuust.

  • Eenvoudig trailerbaar.
  • Vanaf de trailer binnen 10 minuten weg.
  • Minimale diepgang.
  • Goede zeileigenschappen.
  • Zeewaardig.
    Een verdere uitleg van het ontwerp is te vinden op de eigen site: schylingermaritiem.weebly.com