Dorestad raid 2021

(English below)

Inschrijven voor Dorestad Raid 2021 is mogelijk met het inschrijfformulier. Gezien de Covid situatie zijn er twee opties mogelijk: 

a.    Trektocht met In Dubio. Start Hattem. Einde in Blauwe Hand. Zondag auto’s en trailers ophalen in Hattem (bus voor chauffeurs is inbegrepen).  

b.    Dagtochten vanuit Heeg. Overnachten in kampeerboerderij Z’eiland Heegermeer. 

Natuurlijk gaat de voorkeur uit naar een trektocht met de In Dubio (optie a). Echter dat is pas mogelijk als de 1,5m maatregel wordt opgeheven. Op dit moment (1 juni) is daar nog niets over te zeggen. Half augustus wordt het principe besluit genomen welke optie het wordt. Onder het voorbehoud dat als de situatie verandert we toch terugschakelen naar optie b.

Dorestad Raid 2021 entries can be done by filling in application form. Under the current Covid situation two options have been developed.

  1. Cruise with In Dubio. Start in Hattem. End in Blauwe Hand. Sunday collect cars and trailers in Hattem (transport of drivers by coach to Hattem is included). 
  2. Day trips starting in Heeg. Accomodation in Z’eiland Heegermeer.

Of course the preferred option is cruising with In Dubio (option a). This is possible as soon as the 1.5m distancing rule has been lifted. Currently (june 1) it is uncertain when the situation will be back to normal. Mid-August the decision will be taken which option will be selected. The restriction will be that if the situation changes and the government decides to implement new restrictions we will switch to option b.

———————————————————

Engelstalige presentatie over de voorgenomen Dorestad raid 2021, zoals bij de online winterbijeenkomst 23 januari 2021 door Joost gepresenteerd.

Zie voor eerder gevaren routes Geschiedenis Dorestad raid.