dorestad raid 2022

De Dorestad raid 2022 is gepland van 8 tot 11 september 2022. Hieronder de presentatie zoals die door Joost gegeven is op de winterbijeenkomst van 5 februari, en die de plannen weergeeft zoals die uitgevoerd zouden kunnen worden als Corona dat goed vindt. Anders volgt weer een alternatief, waarschijnlijk vanuit Heeg. De inschrijving is geopend.