Opgaveformulier Punterweekend 2018

Belterwiede-weekend Opgaveformulier 2018 (Niet digitaal in te vullen, copy/paste/scan)

 Ik geef mij op voor het Belterwiede-weekend van 4,5en 6 mei 2018.

Naam :       …………………………….

adres :      …………………………

postcode :     ……………………

woonplaats :       ……………………

telefoon :     ………………………………

mobiel :      ……………………………

e-mail :     …………………

Naam van eigen boot :     ………………

type boot :      ……………

Ik kom zonder boot en gebruik één van de zeilpunters van het kampterrein JA / NEE

Ik neem :      …    bemanningsleden mee.

namen  :    ………………………………..

Ik overnacht WEL / NIET in de tipitenten.

Indien NIET: Ik overnacht in de boot of neem een eigen tentje mee.  (de deelnemersprijs blijft overigens 55 euro pp.)

Ik betaal voor mijn/onze deelname ………….   euro. op rek.nr: 48 60 21 122 tnv S.O.Kingma Boltjes Tuk

IBAN: NL04ABNA0486021122 BIC: ABNANL2A

Vragen/opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik weet dat deelname aan het weekend geheel voor eigen risico is en neem de ‘Algemene voorwaarden‘ zoals op de site vermeld in acht.

Contactadres, waarschuwen in geval van nood (naam, telefoon):

……….………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………..